Uigrani grafičarski tim

Bezbrižno štampajte sve vaše grafičke proizvode pod jednim krovom i fokusirajte se na vaš posao.

Grafički proizvodi

Stvari koje možete završiti u Grafik Centru

Brošure i katalozi

Ambalaža

Vizit karte

Fascikle

Memorandumi

Blokovska roba

Planeri / sveske

Papirne reklamne kese

Jelovnici / cenovnici

Podmetači za hranu

Pakovanje za escajg

Vizit karte

Memorandumi

Papirne reklamne kese

Nalepnice

Posteri

Jelovnici / cenovnici

Ambalaža

Posteri

Zaokružen proces štampe

Pod jednim krovom

Ideja

Klijent nam pristupa sa idejom

Preporuka

Saveti naših dizajnera i tehnologa

Priprema

Dizajn i priprema za štampu

Proizvodnja

Štampa i plastifikacija

Dorada

Koričenje i finalno dorađivanje

Vrednosti kompanije

Ono po čemu nas naši klijenti prepoznaju

Partner
na duže staze

Prosečan broj poslova
koje klijent uradi sa nama

1

Osnovani

1995

Zaokružen proces štampe

Pod jednim krovom

Reference

TOP